1434.. Danzig


Notits i Danzigs skadesfortegnelse om den skade, som i året 1434 er blevet tilføjet borgere fra Danzig af hr. Erik Krummediges mænd.

Tekst

[.....]

Item im 34 jare hebben her Erick Krummedyks knechte ok genomen ut Ghysen und Goltberges schepe Albert Benedicten 14 leste Travensoltes.

Item Gerd van Monster in beiden schepen 12 leste soltes.

Item Allexius Schonemberch ok in dessen twen schepen 12 leste.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.