[1434].


Begyndelsen af et brev, hvori væbnerne Jørgen (Lavesen) Urne, på egne vegne, og Markvard Barsebek, på vegne af sin hustru Adelheid (Lavesdatter Urne), stadfæster fru Maren af Digsinds skødning af gods i Vester Jølby til Dueholm Kloster.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ lesæ helse wy Jøren Wrnæ och Marqwardh Barsbech wepnær ewindeligh[2] meth guth ♦

Wy kiændes meth thette wort opnæ breff iegh Iøren Wrnæ forde paa myn eghen wægnæ och Marquard Barsbek pa myn(!) kiæræ husfruæs wægnæ Allhektæ at wy meth ia och williæ och fleræ wore wenners samthycke hawe affhendh oss och woræ arwinghe och fulleligh oplath och opladæ sancti Johannis closter i Morsæ [.....] ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ewindeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.