1434.


Ærkebiskoppen og kapitlet i Lund mageskifter noget gods og en mølle i Bara herred og Oxie herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Item ercke biscops oc capittels y Lund mageskifftte breff om nogit godtz oc en mølle y Bareherrit oc Oxeherrit : ♦

Datum : 1434 : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.