1434..


Aftale mellem Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop af Roskilde, og fru Margrete (Fikkesdatter) Moltke om gods i Fakse herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn contrachtt emellom bisp Jens aff Roskilde och frw Margrethe Mylticksdatther om nogett gotzs j Faxeherritt : ♦

1434. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.