1434..


Aftale mellem Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop af Roskilde, og fru Margrete Fikkesdatter Moltke om gods i Fakse herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn contract gangitt emellom bisp Jenns och frw Margrethe Ficke Mylticks datther om gotz vdj Faxeherrit : ♦

1434. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.