1434..


Biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde pantsætter gods i Løve herred, nemlig en gård i Høng og to gårde i Dalby, til Peder Gris, byfoged i Slagelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Bisp Jenssis breff, paa nogitt gotz panttsett Peder Griiss borger och byfogidt j Slaugelsse for enn summa penndinge, enn gard j Hønge, och tho gaarde j Dalby j Løffueherritt : ♦

1434 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.