1434.


Et skødebrev på noget bondegods i Serridslev.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz schiøde paa noget bunde goedtz i Serritzsløff, ♦

Daterit 1434[1] : ♦

1. Daterit 1434] B-reg.Anno 1434 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.