1434..


Biskop Herman (Rynkeby) af Viborg stadfæster på grundlag af en kirkelig jordebog Helstrup kirkes retmæssige besiddelse i mere end 60 år af et bol nord for kirken.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item biscop Hermenndz breff ath haffue spurd saa y kirckenns bog fundit haffue ath thett boell meth synn tilliggelsse som liggher nordhen kerckenn y Helstrup och Oluff Thømmermannd opbygde och Ebbe nu paa boer: thett var giffuit Helstrup kircke och werit ther till miere ennd lx aar / ♦

Datum mcdxxxiiii ♦

b):

Bisp Hermans breff paa ett buoll j Hølsttorp[1] til Norup kircke ♦

Anno[2] 1434 ♦

1. Hølsttorp] Forinden slettet herritt, reg. B. 2. Anno] Datum, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.