1434..


Troels Nielsen skøder et møllested i Neringbro (Fleskum herred) og en gård i Bonderup i Hornum herred til Jon (eller Peder) Nielsen af Ferslev.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

[Item Trogel]s Nielssens skøtbreff tiill Iogenn Nielssen och hanss [..... paa it]t mølsted ligindis huss Nering bro oc [en gard j B]onderup i Hornumherrit ♦

Datum mcdxxxiiii ♦

b):

Throels Nilssens skiød till Peder[1] Nilssen aff Fersleff paa itt møllested liggindis hoss Nering broff och en gard j Bonderup, ♦

Mcdxxxiiii ♦

1. Peder] Således reg. B; ÆA formoder fejl for Iogenn, jf. DD 1407. 14. nov., nr. 14071114001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.