1434..


Erik Iversen skøder en gård i Nørlev i Skallerup sogn til biskop Gert (Pedersen (Gyldenstierne)) af Børglum.

Tekst efter reg.

Tekst

Skiøde paa enn gaard j Nørliu j Skelderup sogen Erich Iffuerssenn skiøder bisp Gertt aff Børglum : ♦

1434 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.