1434.


Fru Elisabeth Nielsdatter (af Bratbjerggård) testamenterer en gård i Ingstrup til Børglum kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Ien testamentz breff wdj hvilcken frwe Elsabett Niels datter her Woldemer Albretssens effter leuerske gaff en gordt i Ingestorp i Wet[1] tiill Børlum kloster ♦

Mcdxxxiiij

1. Wet] = Hvetbo herred.

Oversættelse

Et testamente, i hvilket fru Elisabeth Nielsdatter[A], hr. Valdemar Albertsens efterleverske gav en gård i Ingstrup i Hvetbo herred til Børglum kloster.

1434.

A. Elisabeth Nielsdatter af Bratbjerggård (Tranum sogn, Øster Han herred), gift med hr. Valdemar Albertsen (Everstein).