1434..


Kong Erik 7. af Pommern giver på det kongelige retterting for anden gang Antvorskov kloster låsebrev på det gods i Fårdrup, som hr. Anders Olufsen (Saltensee af Tystofte) havde testamenteret det.

Tekst efter reg.

Tekst

Anndet kong Ericks laasse breff[a] paa samme goedz i Forderup ♦

1434, ♦

a. Anndet kong Ericks laasse breff] Jf. DD 1433, nr. 14339999018.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.