1434. .


Bekræftelse af, at hr. Sten (Tygesen) Basse var blevet indført i det gods, som han havde købt af Klaus Rantzau og fru Anne (Arvidsdatter), enke efter Borkvard (Ottosen) Limbek, i Holev, Marslev, hovedgården og landsbyen Kertinge, samt i særdeleshed i Bullerup og Bullerupgård, af hvilke hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)) uretmæssigt havde haft al indtægten i 20 år.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse bleff ind fordt i forne godtz oc i ald Bolderupe och serdelis vdj Bolderupe hoffuidgaarden aff aarsagh fordj her Axell Annderssønn haffuer oppebaarit ald indkombstenn aff forne guodtz med wrette i 20 aar ♦

1434 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.