1434. . Vindinge herredsting


Hr. Jens Finsen (Ulfeldt), provst i Assens, skøder på Vindinge herredsting hr. Sten (Tygesen) Basse den gård i Søndergade i Nyborg, som han i sin tid havde købt af Oluf Orm.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Jenns Findtzønn prouest i Assens skiøtte her Steen Basse forne gaard och grund paa Windinge herritzting huilchenn som hand til fornn kiøpte aff Olluff Orm [a]

1434 ♦

a. huilchenn som hand til fornn kiøpte aff Olluff Orm ] DD 1405, nr. 14059999021.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.