1434.


Tingsvidne om markskel mellem Ring og Brædstrup mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne om marckeskiell emellom Ringh och Brostrup marck, ♦

Dateritt, mcdxxxiiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.