1434.


Et pantebrev om Sterup og Bastholm.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth pannthe breff paa naageenn enge y Stirups march[1] och Bastholm[2] : ♦

Aar etcetera Mcdxxxiiij ♦

1. Stirups march] Sterrup marck reg. (1573). 2. Bastholm] Bastholm reg. (1573).

Oversættelse

Et pantebrev på nogle enge i Sterups mark og Bastholm.

År osv. 1434.