1434. [Næstved]


Mageskifte imellem Næstved Skt. Peder kloster og sortebrødrene i Næstved.

Tekst efter reg.

Tekst

Nos habuimus a fratribus predictis unam tabernam in parochia sancti Martini orientaliter a mansione que dicitur Skæriseld sitam ♦ Item unam curiam desolatam in eadem parrochia in østre ændæ platee mercatorum jacentem ♦ Et ipsi fratres rehabuerunt aream eet wængæ in longitudine etcetera extra portam orientalem secus viam ducentem ad Atherop ♦ Item unum alium fundum australiter et immediate juxta eorum pomerium et huss walden ♦ Et quia de dictis fundis non dabunt tofftegield astricti sunt in Skoucloster aliquando predicare requisiti ♦ Mcdxxxiiii ♦ Vide Brofierding xxxix ♦

Oversættelse

Fra førnævnte brødre[A] fik vi en bod i Skt. Mortens sogn, der lå øst for den ejendom, der kaldes Skærsilden. Fremdeles en ødegård beliggende i samme sogn i østre ende af købmændenes gade. Og brødrene fik igen en landstykke, et vænge, i længden osv. uden for den østre port tæt ved vejen, der fører til Åderup. Fremdeles en anden grund, som lå til syd og umiddelbart op ad deres æblehave og deres hus' vold. Og fordi de ikke skal betale toftegæld af de nævnte jordstykker, er de forpligtet til at prædike i Skovkloster, nårsomhelst de bliver anmodet herom. 1434. Se Brofjerding 39[B].

A. Der hentydes til sortebrødrene i Næstved.. B. Hermed hentydes til en indførelse fra 1507, hvor også vejen, kaldet Adelvejen, til Åderup nævnes..