1434.


Peder Tygesen (Ravensberg) sælger og skøder gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Per Tyckessøn wæbnere i Kalkerop solde oc skøtte oss alt siit gotz i Kalkerop ii garde oc huer giuer ii pund byg ii skilling grot ɉ swyn ɉ lam i gaass oc ii hønss oc ligger tiill badæ thesse garde xii ørtis skyld jorde met skyldfar ♦ Item i gard i Dustwed giffuer ii pund byg i pund rug ii skilling grot i swyn i lamb ii gæss iiii hønss oc ær een sex ørtis skyld jorde ♦ Mcdxxxiiii ♦

Oversættelse

Per Tygesen, væbner i Kalkerup, solgte og skødede os alt sit gods i Kalkerup: 2 gårde, som hver giver 2 pund byg, 2 skilling grot, et halvt svin, et halvt lam, en gås og to høns, og til hver af disse to gårde ligger 12 ørtugs skyldjord med afgift[A]. Fremdeles en gård i Dysted, som giver 2 pund byg, 1 pund rug, 2 skilling grot, 1 svin, 1 lam, 2 gæs og 4 høns og med tilliggende af 6 ørtugs skyldjord. 1434.

A. Usikker oversættelse. Tekstens "skyldfar" findes ikke belagt andre steder..