1434.


Landstingsdom hvorved en strid om to gårde i Menstrup imellem Grib Jensen af Olstrup og Næstved Skt. Peder kloster afgøres.

Tekst efter reg.

Tekst

Grib Ienssøn aff Olstorp trættæ met closter om forscrefne gotz[a] oc wor affsagt po lantzting at forscrefne skøde burde at bliffue wet sin magt som skøtt wor oc ingen næffnd ther emodt at gaa ♦ Mcdxxxiiii ♦

a. forscrefne gotz] Dipl. Dan. III:5 nr. 178, 1358 (trykt udgave)..

Oversættelse

I anledning af Grib Jensen af Olstrups strid med klosteret om førskrevne gods, blev der afsagt dom på landstinget, at førskrevne skødning skulle blive ved magt, som der var skødet, og intet nævn skulle gå herimod. 1434.