1434.


Abbed Niels Klementsen i Sorø kloster får et låsebrev på gods i Starstorp efter at være blevet indført i det.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Vir generosus et magne probitatis dominus Andreas Olavi de Thiwstoffte miles contulit monasterio Sore testamentaliter bona in Starstorpe que reddunt pro annua pensione x talenta annone intuitu sepulture sue in ecclesia Sorensi apud progenitores suos habende et pro capessenda participacione omnium bonorum spiritualium que fiunt in eadem ecclesia Sorensi ♦

Hec bona redemit a domino Berone milite pro magna summa pecunie sed ille Bero causa forsan cavillacionis imposterum faciende literam inpigneracionis sibi retinuit nec recognicionem super redempcione facta umquam dedit /[1] propter quod venerabilis pater dominus Nicolaus Clementis abbas Sore prosecutus est <per> leges terre quo ad plenariam possessionem in dictis bonis consequendam et finaliter introductus est in corporalem possessionem eorum perpetuo silencio aliis imposito judicialiter per leges terre anno domini 1434 ♦

1. dedit /] herefter slettet unde, ms.

Oversættelse

Den gavmilde og meget retskafne hr. Anders Olufsen af Tystofte, ridder, overlod i sit testamente Sorø kloster gods i Starstorp,[A] som yder 10 pund korn i årlig afgift, ud fra ønsket om at få sit gravsted hos sine forfædre og at få del i alle de åndelige goder, der opnås i samme kirke i Sorø.

Dette gods indløste han af hr. Bjørn, ridder, for en stor sum penge, men denne Bjørn beholdt pantebrevet hos sig, måske for senere at kunne anfægte indløsningen, og han udstedte heller aldrig nogen anerkendelse af den foretagne indløsning, hvorfor den ærværdige fader, hr. Niels Klementsen, abbed i Sorø, gik frem efter landets lov for at opnå den fulde besiddelse af det nævnte gods, og til sidst blev han indført i faktisk besiddelse af det med evig tavshed pålagt alle ved dom efter landets lov i det Herrens år 1434.

A. Forsvunden bebyggelse i Karlebo s., Lynge-Kronborg h..