[Omkring 1434?]..


To breve om henholdsvis en pantsættelse foretaget af Klaus Kristiansen (Frille), ærkedegn i Ribe, af en jord på Meldam til Konrad Stærke og dennes overdragelse af pantebrevet og jorden til Ribe kapitel.

Tekst efter reg.

Tekst

Item her Clawes Crestensøns archidegens breff att han haffuer panthsatt Kordt Stercke en jordt ligendis paa Meeldam som Nis Pouelsøn Smedt paa bode som skylder arlig v marck danske ♦

Item forne Kortt Sterckes breff att han oplader capittell bode forne panthebreff och jordt ligendis østen och synden nest weth møllebroffuen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.