1435. 6. januar. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på rettertinget Mogens (Akselsen) Gøye hovedgården Krenkerup med Krenkerup mølle, to gårde i Hydesby og en gård i Stuby på Sjælland.

Tekst efter reg.

Tekst

G. Item ith dom breff att rigens cantzeller haffuer tilldømtt Magnus Gøye Krenckerup gaard oc Krenckerup mølle ij gaarde y Høygitt / oc j gaard i Stouby / y Sielland / ♦

Datum Olstrup hellige try konger dag / mcdxxxv ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.