1435. 22. januar. Lübeck


Rådet i Lübeck udsteder en vidisse af hertug Adolf 8. af Slesvigs privilegium til folkene på Femern af 12. marts 1424.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Wy börgermeistere unde rathmanne der stadt Lubeck hebben gesehen:

Van Godes gnaden wy Alleff (etc. = DD 1424. 12. mar., nr. 14240312001)

Unser stadt secret insegell.

Gegeuen unde schreuen in sunte Vincentii dage.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.