1435. 31. januar.


Herman Steffensen, borgmester i Landskrona, skøder en øde gård på vegne af kronen til Hans Laxmand, dekan i Lund.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Herman Staffanson borgmästare i Landzcrona[1] , skötte på bytinget i Landzcrona, uppå konungens wägnar till herr Hans Laxman diekn i Lund een öde gård och grund, som cronan tillfallit eftter Claws Liggeneyor , för hans stora brått skull, som war halsgärning, som bewitna magistraten i Landzcrona, måndagen näst för kyndermesso dag, som infaller dhen 26 januari[2] 1435.

b) Herman Staffansson borgmästare i Landzcrone 1435.

1. Landzcrona] Landcrona, reg. 2. 26 januari] Åbenlyst forkert. Mandagen før kyndelmisse faldt i 1435 den 31. januar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.