1435. 2. februar.


Peder Truelsen (Griis af Nordrup) overlader Peder (Jensen) Oxe en gård i Gerlev i Horns herred, som han havde i pant af Knud Andersen (Panter) i Svanholm, og han erkender at have oppebåret fuld betaling for den.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læsis helser iech Pæther Thruelssøn vtj Gerleff aff wapn ewinnelighe meth wor hærre / ok kungiør alle at iech bekænnes meth thette myt opne breff mich vp athaue ladit meth gooth wilghe welboren man Pæther Oxæ nærwærendes breffuisere i garth vtj Gerleff vtj Hornsherret meth all rættighet och pante breff[a] som iech ther pone hathe / hwilken garth iech j pant hathe aff Knwt Anderssøn vtj Swaneholm / ♦

Och kennes iech mich pænninge oc fult wærth foræ all myn rættighet vtj forde garth æfter myne nøye vp athaue boret aff forde Pæther Oxæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Petri Næb in Lethewe . Lydikini Johannis in Frethersleff \ Barwydi Petri in Gerleff et Johannis Andree proconsulis in Hælsingør presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxo quinto ipso die purificacionis beate virginis gloriose ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.