1435. 8. februar.


(Lange) Ove Ovesen overdrager al sin og sin hustru Thora (Eriksdatter Mus’) panteret til gods i Laven, gården Dynæs og to gårde i Mollerup i Linå sogn til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et breff at Offue Offuessen oplader biscop Ørik all then rett oc rettighed som hand oc hans høstrue Thore haffue vdj gaarde oc godzs vdj Laffuend och Dyrnes vdj Lennow sogen[1] och ij gaarde vdj Mollerup ♦

Datum mcdxxxvo feria 3a proxima ante diem beatæ scholasticæ virginis : ♦

1. sogen] tilføjet over linjen.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.