1435. 7. marts. Svavsted


Sognevidne af Svavsted sognestævne om en skødning foretaget af Klaus Dyck, eksekutor af Bo Rigs testamente, af dennes gods i Svavsted sogn til fogeden på Svavsted på biskop Klaus af Slesvigs vegne.

Tekst efter A

Tekst

Wẏ kerspellude unde menheyd des gantzen kerspels Swafstede bekennen unde betugen openbare vore alsweme de dessen bref zeen edder horen lesen wo huten op gift desser scrift de vrome m{ae}n Claus D{ie}ik dede zeligher dechtnisse her Boo Riken suster heft vnde testamentarius was des suluen here Boes openbare myd eneme vrien beraden mode schotede unde vorleet to ener ewighe eghenicheyd op deme hegheden dinghe to Swafstede mid eneme gronen zoden als an deme lande en recht is deme duchtigen knapen Wulff Rixstorp voghede to Swafstede to der hand vnde nutticheyd unses erwerdigen in god vaders vnde heren hern Nicolaweses biiscopes to Sleswiik vnde ziner kerken alle achere ligende grunde buwet vnde vnghebuwet wiissche holte dede zeligher dechtnisse here Boo Rike vorbenomet hadde vnde eem to horenden de wiilt hee leuede myd al eren tobehoringhen rechte vnde rechticheyd vnde nutte de beleghen zint an deme kerspel to Swafstede ůth tonemende achere unde wiissche beleghen to Holbelinghusen dede horen to vnser leuen vrowen altare an der kerken Swafstede alze des suluen her Boes vader zee dar to gheuen heft ♦

Des to merer tughenisse unde wiitlicheyd hebbe wii vnse ingeseghel henghet laten nedden an dessen bref de gheuen vnde screuen is to Swafstede na der bord Christi veerteynhundert jare dar na in deme vifvndedruttigesteme jare des ersten mandaghs an der vasten ♦

Oversættelse

Vi sognefolk og indbyggere i hele Svavsted sogn erklærer og bevidner åbent for enhver, der ser dette brev eller hører det læse, at den gode mand Klaus Dyck, som er gift med søsteren til hr. Bo Rig, from ihukommelse, og eksekutor af samme hr. Bos testamente, i dag ved udstedelsen af dette brev åbent med fri og velberåd hu skødede og overlod til evig ejendom på det afholdte ting i Svavsted med en grøn tørv, efter landets ret, til den gode væbner Wulf Rixtorp, foged på Svavsted, til vor ærværdige fader i Gud og herre, biskop i Slesvig, hr. Klaus' og hans kirkes hånd og nytte alle agre, liggende grunde, bebygget og ubebygget, eng, og skove, beliggende i Svavsted sogn, som førnævnte herr Bo Rig, from ihukommelse, havde og som tilhørte ham, mens han levede, med al deres tilhørende ret og rettigheder og nytte, med undtagelse af agre og enge, beliggende i Holbølhus, der tilhører vor kære frues alter i Svavsted kirke, således som samme her Bos fader har givet dem dertil.

Til mere vidnesbyrd og vitterlighed om dette har vi ladet vort segl hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Svavsted 1435 efter Kristi fødsel på den første mandag i fasten.