1435. 12. marts.


Poul Torstensen, rådmand i Lund, sælger sin gård i Skt. Budolfi sogn til kannikken Niels Isaksen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Påwel Torstenson rådman i Lund, med sine wänners samtycko sällier och uplåter Nils Isakson bank[1] i Lund, sin gård i Lund och Botolfz sochn. Skrifwit i Lund på sancti Gregorii dag dhen 12 martii 1435.

b) Påwel Torstensons rådhmans i Lund skiotebreef gifwet Nilss Isaakson canick dher samma stedes på een gård i sancti Botolfz sochn liggiandes som han sielf i bodde. Datum 1435.

c) Påhl Torstensons rådhmans i Lund uthgifne åth Nilss Isakson canick i Lund angående een gård dher sammastedes liggiandes i sancti Botulphi sogn. Datum 1435.

1. bank] må være fejl for canick, cf. de øvrige registraturer. Weibull opfatter Bank som et navn, dvs. Nils Isakson Bank; dette synes ikke at være videre sandsynligt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.