1435. 6. april.


Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard), ridder, skøder Dueholm Kloster en ødegård i Harre og et bol i Bajlum.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høræ læses helser iegh Niels Krabbe ther riddher ær ewindeligh meth guth och vetherkiændher iegh megh meth thette myt opne breff at hawe oplath och skøt sancti Johannis kloster Dwholm i Morsæ een[1] øde gord i Harre som Swendh Lawssøn hadde i wære[2] meth alle tilleggelsæ woth och thyffrt ager och ængh och ænthet wntaghet firæ wegnæ til marke moth meth [3] en booll i Badennom som Ioen i Syndrupp hawer i[4] wære meth alle syn tilliggelsæ woth och thyffrt ager och ængh och enthet vntaghet ♦

Forthy bindher iegh megh til och mynæ arwingher at frij til forde closter Dwholm thette forde gotz och alle sinæ tillegelsæ for alle mæntz aa tale meth rætte ♦

Til vindesbyrd hengher iegh myt incigle for thette breff meth andre gode mæntz som ær Henrik Eriksøns wæpner Pether Basses och Pether Blacks bymen i Nykiøbingh ♦

Datum anno domini mcdxxxv feria quarta post dominicam passionis ♦

1. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 2. wære] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 3. meth ] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. i] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.