1435. 8. april.


Morten Jensen, official og kannik i Roskilde, kvitterer priorinde og konvent i sankt Agnete kloster i Roskilde for sine udlæg i den tid, han var deres forstander.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette breff see eller høræ helser jek Marten Jenssøn official ok kanik j Roskilde kerlege meth gudh ok giør widerlicht meth thette myt opne breff at jek qwit frii lædig ok løss haffuer ladhet hietherlige jomfrwer p[rio]rissæ[1] ok alt conuent j sancte Agnesse closter j Roskilde for mik ok myne arwingæ for alt thet jek vdh lathe for them then tiid jek theres forman wor om jek naget vdhlathe ydermære æn som jek opbaar vppo theres wegnæ ♦

Ok wil jek at the engæn manung eller kraff sculæ lydhe æffter thenne dagh aff nager man foræ forde st[ic]ke[2]

In cujus rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxvo proxima sexta feria ante dominicam palmarum ♦

1. p[rio]rissæ] hul i brevet, A. 2. st[ic]ke] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.