1435. 12. april. Slagelse


Kong Erik 7. af Pommern giver frit lejde til de holstenske og hanseatiske udsendinge, som skal komme til fredsmødet i Haderslev.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Wy Erik , van Godes gnaden der rike Dennemarken, Sweden, Norweghen, der Wende vnde der Gothen koning vnde hertoge tho Pomeren bekennen vnde betugen openbare in vnde mit desseme breue vor alsweme, dat, alse vnse erliken redere latest tho Hadersleue van vnser wegene vnde na vnsen willen vnde hete mit den erwerdigen strengen vnde ersamen sendeboden des hochgheboren vorsten vnde heren, hern Alues , greuen to Holsten etcetera, vnses leuen omes, vnde der stede Lubeke, Hamborch, Luneborch vnde Wysmer eynes vruntliken dages vorrameden, dede wesen schal to Hadersleue vorbenomed vppe sunte Philippi vnde Jacobi daghe[1] , denme oc nomet meydach, erst to komende, vmme dar, oft id Got vorzeen hebbe, alle stucke latest to Hadersleue begrepen vnde vorramed to eyneme guden vnde saligen ende to beslutende, wij alle den yennen, de de erbenomede greue Alff , vnse om, vnde de vorbenomeden stede Lubeke, Hamborch, Luneborch vnde Wismer to dem vorscreuenen vruntliken daghe to Hadersleue sendende werden vppe sunte Philippi vnde Jacobi daghe erst to komende, vnde alle den, de se mit sik bringhen, gegeuen hebben vnde geuen in craft desses jeghenwardighen vnses koningliken breues vnse sekere vaste geleyde vnde vulkomene velicheit, also dat de alle samentliken vnde besunderen to deme vorgeroreden daghe to Hadersleue velich gheleydet, zeker vnde vullenkomenliken wol vorwaret komen scholen to lande vnde to watere, wo en dat beqweme is, mit eren deneren, hauen vnde guderen vnde se alle vorgherored scolen dar ok velich vnde wol vorward sin de gantzen tijd al vth, dewile de vorscreuene dach wared, vnde des gelikes scolen se ok alle samentliken vnde besunderen velicht vnde wol vorwared wesen wedder vnde vmme van deme vorscreuen dage to reysende eyn islik in sin behold to watere vnde to lande vor vns vnde alle de vnsen vnde vor alle de jennen, de vmme vnsen, vnser rijke vnde vnser rijke inwoneren willen don vnde laten willen vnde scolen, sunder alle arech vnde geuerde.

Weret ok dat de vorscreuenen vnses omes vnde der stede erbenomed sendeboden van nodsake weghen vppe den vorscreuenen stekedach, alse vppe sunte Philippi vnde Jacobi dach, to Hadersleue nicht komen konden, dat en schal en in dem vorgeroreden geleyde vnde velicheit nerghen alle tho hindere edder voruange wesen, vnde wy beden strengeliken alle den vnsen, geystliken vnde werliken, van wat stede se sint, ghemeynliken vnde eynen jewelken besunderen, dat se teghen dit vorscreuene vnse geleyde nenewiis en don, by vnser hulde vnde koningliken wrake.

In tuchnisse der warheit vnde orkunde desses vnses geleydes hebbe wij koning Erik ergenomed vnse secret ingesegel hengen heten vor dessen breft, de gegeuen vnde screuen is to Slaghelose, na Godes bord verteynhundert jar darna in dem vijfyndedørtegesten jare, des dinxedaghes nøghest na Palme sondaghe.

1. sunte Philippi vnde Jacobi daghe] dvs. 1. maj 1435.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.