1435. 1. maj.


Broder Lars af johanniterordenen i Antvorskov og Johannes Hoveman, borgmester i Lübeck, kvitterer på vegne af prioren i Antvorskov Gerardus de Boeris, borger i Lübeck, for modtagelse af 16 mark lybsk, som broder Jens Pedersen af samme orden havde deponeret hos ham.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Pauli.

Tekst

Frater Laurencius ordinis st. Johannis Jerosolimitani in Anderschowe et dominus Johannes Hoveman , consul Lub., coram libro recognoverunt, se ex parte prioris in Anderschowe sublevasse et percepisse a Gerardo de Boeris , civi Lubicensi, XVI mr. den. lub., quas alias frater Johannes Petri eiusdem ordinis sancti Johannis in cambio apud dictum Gerardum deposuit; unde dicti frater Laurencius et dominus Joh. Hoveman prefatum Gerardum de Boeris et suos heredes pretextu illius dimiserunt ab omni ulteriori monicione seu impeticione penitus quitum et solutum.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.