1435. 18. maj. København


Kong Erik takker højmesteren for den Tyske Orden, Paul von Rusdorf, fordi han har sendt komturen af Althaus til kong Erik. Endvidere meddeler Kong Erik, at han vil holde et møde med sine svenske undersåtter i Stockholm på sankt Olufs dag, dvs. den 29. juli, for at indgå et forlig med de svenske undersåtter. Kong Erik anmoder i den forbindelse højmesteren om at sende en ordensherre samt en retslærd i gejstlig og/eller verdslig ret til dette møde. Endelig beder kong Erik højmesteren om skriftligt at bede ordensmesteren i Livland om ligeledes at sende en ordensherre til mødet.

Tekst efter Styffe l. l.

Tekst

[. . .] enden vnserem besundern leuen [. . .]

[. . .] Rostorff homeyster dutsches ordens [. . .] ♦

[. . . . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . .]

[. . . . . . . .] ernsthafftige [. . .] Oldenhuse den juwe erwerdige [. . .] en etlike beyde geystlike vnde we [. . .] vnde gerichtiget heft dat se [. . .] <u>nwillen den se vns bewiset hebben [. . .] willen don alse de Compthur von [. . .] thusere den wij vnd dem vorbenomeden Compthur [. . .] vnde van anderen stukken dar ane se en gelik vns suluen [. . .] van vnser wegene [. . .] <be>richtende werden vnde na deme dat vor dessem vorbenomeden willen vnde behegelicheit alse an deme dat juwe erwerdicheit den vorbenomeden erbaren heren willichliken to vns gesant vnde dat he sik by vns geduldichliken entholden hefft vns geschen is wij sodane dancsamicheyt alse dar uor gebort uppe desse tijt nicht bewiset hebben so wille wij doch dat tegen juwer erwerdicheit juweme werdigen ordene landen vnde vndersaten willichliken in den geliken vnde anderen mit alle truwe wor wij vormogen erkennen begerende to deme almechtigen Gode vns to gunnende dat wij dat noch to welker tijt na vnser plicht vnde begeringe bewislike vorschulden mogen vnde wente de compthur vorgescreuen in juwer bodeschop vnde in vnsen saken vorgescreuen getruwlik vnde vlitlik na synem vormogen bewiset hefft alse vorgescreuen is so begeren vnde bidden wij mit ganzer andacht dat juwe erwerdicheit eme wedder see[1] vnde deme orden vnde andere juwe erwerdige gebedegere dor vnser leue vnde bede willen des getruwlike willen geneten laten ♦

Vurdermer alse nu de vorbenomeden vnse vndersaten van Sweden na der belöffte de see vnsen rederen to vnser hant gedan hebben vor vns efft Got wil komende werden to vnser stat Stokholm vppe sunte Olauus dach negest komende alse vmme sik mit vns na der wise vorscreuen leeflike to uorgande vnde na deme wij menen begeren vnde willen hebben etlike van vnsen negest besetenen vrunden uppe deme vorbenomede daghe bij vns to hebbende dar suluest vppe dat id witlik sy vnde warden moge dat vns an mogeliker beteringe alse vorscreuet is an vnsen vorgescreuen vndersaten sachte wert genogende vnde ok dat wij vns weder see an den stukken de see mogelike an vns lichte begerende werden gnedich vnde gutwillich werden laten vindende so bidde wij juwe erwerdicheit vorgescreuen dat se welken van erin erbaren gebedegeren alse se her Goswin vorgenomet vnse meninghe vnde begeringe dar aff wert berichtende vnde mit deme suluen enen anderen vorvarnen lerer des geystliken edder wertliken edder beyder rechte vorgescreuen achte dage uor sunte Jacobs daghe negest komende alse vppe deme vorgescreuen sunte Olauus dage mit anderen vnsen vrunden bij vns to wesende to vns wille schikken vnde des gelikes deme meyster van Lijfland dat he vns to deme suluen vorbenomeden sunte Jacobes edder achte daghe dar vor enen van synen erbaren gebedegeren de vns belegen sy schicke to scriuen vnde bidden wille dat wille wij gerne in des geliken vnde in anderen wor wij mogen getruwliken anse alse vorgescreuen is vorsculden ♦

De juwe erbarcheyt beuelen deme allmechtigen Gode to saliger woluart ♦

Scriptum Hafnis anno domini xiiijo xxxvo des middeweken vor Vrbani vnder vnserem secreto ♦

1. see] Verbet er uforståeligt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.