1435. 19. juni. [Maribo]


Munkene og nonnerne i Maribo kloster bekendtgør, at de har modtaget ret til at skænke aflad.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxv. ..... xiii calendas julii qvo die celebratur festum Trinitatis, virgines Marieboenses et sodales Birgittini se donatos esse concedendis expiationibus publicant teste Petro Peterson qvæstore cænobii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.