1435. 14. eller 21. juli. Sobbowitz


Højmesteren for den Tyske Orden, Paul von Rusdorf, besvarer brevet fra det svenske rigsråd af 9. juni 1435 (jf. DD 1435. 9. jun., nr. 14350609002 og DD 1435. 9. jun., nr. 14350609003), i hvilket de har givet udtryk for deres frygt for, at kong Erik vil overfalde dem under det forestående fredsmøde i Stockholm, eftersom Stockholm netop er blevet befæstet, og eftersom kong Erik nu er på vej til Stockholm med en stor styrke. Højmesteren meddeler, at hans egne udsendinge hos kong Erik netop er vendt tilbage, samt at kong Erik har haft udsendinge hos ham, og disse udsendinge har samstemmende erklæret, at kong Erik mener det godt med Sverige, og at kongen er indstillet på at opnå forlig med det svenske rigsråd, således at alle tvister mellem kongen og det svenske rigsråd kan bilægges. Endelig opfordrer højmesteren de svenske rigsråder til at forholde sig velvillige i sagen, således at det kan undgås, at landene og folkene synker ned i krig og fordærv.

Tekst

Des Reichs czu Sweden Rethen ♦

Dem Allirerwirdigsten / vnd den Erwirdigen Jn Gote vatern vnd heren heren Erczbisschoffe vnd bisschoffen vnd ouch den Edelen Strengen vnd woltuchtigen Rittern vnd des Reichs Rathe czu Sweden vnsen besundern lieben heren frunden vnd gunnern ♦

All vnses vormugens willige irbietunge stets czuuor ♦

Allirerwirdigster vnd Erwirdigen vatere vnd ouch Edele Strenge vnd woltuchtige besundere lieben herren vnd ffrunde / als ir vns schreibet / wie ir mit dem meistenteile der freygebornen mannen vnd / steten des Reichs czu Sweden czu Vpsal vorsamelt seit gewesen[1] / vnd aldo von der ganczen gemeinheit wegen czu Sweden / die teydinge / schelungen / und gebrechen / / die czwisschen vnsirm Gnedigen herren konige czu Dennemarken vnd euch und dem reiche czu Sweden / nach deme als es denne czu Halmstade was begriffen sein gelegen / habt obirwogen / und douon handelunge gehabt / so das ir euch besurget / das †synd† die czum Stokholm haben †gebuwet† die stad befesten lassen / vnd czur were angericht[2] vnd das ouch der here koning sich dorczu schicket das / her mit groszer macht czu dem vffgenomenen tag den beide berurte teile czum Stockholme . wff Senthe Olaffs tag nestkomende sullen halden / willen hat czu komen / das ir darunder obirgefallen / beschediget / vnd vorraten mochtet werden So haben wir Allirerwirdigsten vater vnd besundere lieben herren vnd frunde / beÿ dem obengedochten herren koninge gehabt / vnsire botschaft die newlich widder czu vns ist gekomen / von der / vnd ouch von des herren koniges eigener botschaft die ouch beÿ vns ist geweszen / wir nichtes anders haben vornomen / denne / das der herre / koning Jn den berurten schelungen vnd sachen / die czwisschen seynen gnaden vnd euwer herlichkeith vnd liebe dem reiche czu Sweden sein gelegen / sich meinet gutlich mit euch czu einen vnd frundlich czu entscheiden So das wir genczlich hoffen / vnd ouch czu disser czeit nicht anders vorstehen konnen / denne das semliche schelungen / wol werden czu einen gutten vnd frundlichen ende gedeÿen / vnd komen ♦

[deshalben] wir auch gros sein irfreuwet / vnd bitten / alle euwir herlichkeith vnd frundschaft mit gewiczbegerlichem fleisze / das ir euch lieben . herren vnd frunde / ouch hirJnne beqweme vnd gutwillig wellet lassen befinden / vff das manchirleye krige / vnd schaden / vnd der lande vnd lewte vorterbnisse / die vs semlich czweitrachten pflegen czu komen / mogen werden vormeden vndirstanden . vnd benomen / vnd czweischen ouch nicht Jr[3] werdet euch hirJnne <beqwemenlich>[4] irczeygen vnd also befinden lassen / So das alle ding wol werden czu eyme vorholften frundlichen vnd gutten jechen Komen vnd gerathen ♦

Geben vff vnsirm huwsze Sobowitcz Am neesten donrstage noch Margarethe Im xiiijo / vnd xxxv / Jare.

1. vorsamelt seit gewesen] rettet i Aa fra seit vorsamelt ved overstregning af seit før vorsamelt . 2. angericht] das - angericht, Aadat de to Stokeszholme hebben verbuwet de stad, DD 1435. 9. jun., nr. 14350609002dat de to Stocholm hebben gebuwet de stat tor were, DD 1435. 9. jun., nr. 14350609003Tilsyneladende har afskriveren blandet det højtyske udtryk haben die stad befesten lassen sammen med det nedertyske udtryk hebben gebuwet de stad tor were, som findes i brevene af 9. juni 1435 fra det svenske rigsråd til Lübeck, Reval og højmesteren for den Tyske Orden, hvoraf sidstnævnte imidlertid er tabt. Antageligt har afskriveren ønsket at eksplicitere det nedertyske udtryks præcise mening, idet udtrykket er blevet omskrevet til to forskellige udtryk, hhv. haben befesten lassen og czur were angericht . 3. Jr] Rettet i Aa fra Jw . 4. <beqwemenlich>] beqwemenleich, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.