1435. 30. juli .


Væbneren Erik Nielsen kvitterer prioren i Sortebrødreklosteret i Lund for at have modtaget forskelligt løsøre.

Tekst efter Rep. l.l.

Tekst

Erich Nilszons wäpnares i Löfstada i Färshäradt och Skåne uthgifne [quittantz] åth prioren i Svartbrödra closter i Lund sigh hafwa bekommit några sölfftopar, skålar, guld- sampt sölfbälte, dat. crast. Olavi regis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.