1435. 4. september. Malmø


Esge Brok (dvs. Esge Jensen (Brok) til Essendrup), ridder, meddeler Heinrich Gripeshorn, som befinder sig i Falsterbo, at han har holdt et møde med hansekøbmændene hos rådet i Malmø, i hvilket hr. Aksel Pedersen (dvs. Aksel Pedersen (Thott)) og Mogens Gøye (dvs. Mogens Akselsen (Gøye) til Krenkerup) også deltog. Købmændene vil ikke holde møde om fogederne i Falsterbo og Skanør, men vil dog overveje sagen og give deres svar til de af kongens embedsmænd, som bliver tilbage i Malmø. Endvidere meddeler Brok, at han gerne vil hjælpe den skipper, som Gripeshorn har sendt til ham, i sagen vedrørende et skib, som er blevet beslaglagt i København, således at han kan få en ende på det. Endvidere beder Brok Gripeshorn sørge for, at Lübeck ikke undlader at sende udsendinge til Sverige. Endelig opfordrer Brok Gripeshorn til selv at deltage i fredsmødet i Sverige, eftersom Gripeshorn kender folkene og situationen godt.

Tekst

Deme erbaren vorsichtegen manne, Hinrike[1] Gripeshorne to[2] Valsterbode, detur hec.

Mynen vruntliken grot tovoren.

Leve Hinrik Gripeshorn.

Alse gy wol weten, wu dat wy uns scheden to Schon{oe}re, des wetet, dat ik hir ghesproken hebbe mit den kopl{ue}den[3] , dar was by her Axsel Peterson unde Magnus Go{yo}e[4] vor deme rade van deme Elbogen.

Under velen[5] worden seden se also, dat se nicht andres don en mochten edder wolden, wen alse de v{oe}gede[6] deden to Valsterbode unde to Schon{oe}re, unde en[7] willen nicht tostan mit alle, wer heren edder koninges dach, doch[8] seden se also, dat se sik beraden willen unde willen en antworde segen den, dede hir bliven van mynes heren amtluden.

Leve Gripeshorn, hir willet up dengken unde an spreken also, dat myme heren dem k{oe}ninge sche wat m{oe}ghelik is umme der vruntschop willen[9] , dede nu is twisgen myme heren unde den steden, Got geve dat[10] dat lange ware.

Item alse umme den schiphern, den gy to my ghesent[11] hebben, umme dat schip to vordernde, dat gi[12] to Kopenhaven hebben laten rosteren, dar wil ik {oe}me gerne to helpen mit allem vlite, dat he enen ende darvan krige.

Item, leve Gripeshorn, alse umme de bodeschop, de de rad van Lubeke hebben scholde by myme[13] heren in Sweden, dat gy dat also willen bestellen, dat dat jo[14] nicht nablive[15] , dat d{ue}ngket my gans gud wesen, dat dat jo[16] sche alse[17] ghesecht is, unde konde gy dat towege[18] bringen, dat gy dar mede hen ghekamen[19] hadden, dat were gans gud, wente gy dar wol mit den l{ue}den[20] bekant sint unde weten wol alle legenheyt.

Hirup willet truweliken vordacht wesen unde en latet ju[21] dar nicht en l{ue}ttik an schelen umme des ghemeynen besten willen.

Hirmede bevele ik ju[22] Gode.

Ghescreven to den Elbogen, des sondages na s{ue}nte Egidius dage, in deme 35 jare[23] , under myme signitte[24] .

Esge Brock riddir[25] .

1. Hinrike] Hinrik, UBStL l. l. 2. Gripeshorne to] Gripeshorne, to, UBStL l. l. 3. kopl{ue}den] kopluden, UBStL l. l. 4. Magnus Go{yo}e] Mangnus Goye, UBStL l. l. 5. velen] vele, UBStL l. l. 6. v{oe}gede] vogede, UBStL l. l. 7. en] mangler i UBStL l. l. 8. dach, doch] dach. Doch, UBStL l. l. 9. willen] also - willen, Hanserec. l. l.also dat myme heren, dem k{oe}ninge, sche, wat m{oe}ghelik is, vmme der vruntschop willen, UBStL l. l. 10. Got geve dat] God geue, dat, UBStL l. l. 11. ghesent] ghesant, UBStL l. l. 12. gi] gy, UBStL l. l. 13. myme] mynen, UBStL l. l. 14. jo] io, UBStL l. l. 15. nablive] na en bliue, UBStL l. l. 16. jo] io, UBStL l. l. 17. sche alse] sche, alse, UBStL l. l. 18. towege] to wege, UBStL l. l. 19. ghekamen] ghekomen, UBStL l. l. 20. l{ue}den] luden, UBStL l. l. 21. ju] id, UBStL l. l. 22. ju] iv, UBStL l. l. 23. in deme 35 jare] in deme XXXV iare. 24. signitte] singnitte, UBStL l. l. 25. Brock riddir] Brock, riddir, UBStL l. l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.