1435. 5. september. Lunkende


Niels Mus, væbner, der bor i Norge, kundgør at have solgt skt. Olofs kirke i Lunkende alt sit mødrene gods i Bondrum i Albo herred, nemlig fem gårde og to fæstegårde, samt en gård og en fæstegård i Onslunda i Ingelstads herred.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle meen thette breff see æller høre helsser jak Niels Mws væbnere boendes j Norghe j Rigge sogn j æn gard hedher Noræ evindelige met gud oc kundgiør jak alle mæn saa wel nærwærinde som kommeskullende at jak wederkenner mek met thette myt obne breff at jak haffuer solt til ewindelig eyæ sanctæ Oluffs kirke jnnen Lwnckende i Albohæret j Lunde bescops dome hwilken kirke wærge nw er Morthen Fwsth allt myt mødernæ godz liggendes jnnen Albohæret j Fwlstoffte sogn jnnen een by som hæder Bonrwm saa meghet som fæm garde ok two fester j huilke garde nw i boer j then enæ een god man heder Fiærsing Degn han giffwer hwart aar een halff lødemarck till landgille annen gard nw i boer Nisse Jenssøn han giffuer oc een halff lødemarck tredie jnnen boer Michel Nielssøn han giffuer een grott oc tywe . fiærde jnnen boer Trwelss han giffuer two skilling grott till landgillæ ffæmtæ jnnen boer Jeness Hagenssøn han giffwer een grott oc tywe ffremdeles een gard liggendes j Jngelstæde hærit j Onslunnde huilken een god man i boer Fader Jensson oc han giffuer tre skilling grot till landgillæ oc een fæstæ liggendes nør twert vpp till met alt sin tillegelsse som ær ager oc æng skog oc marck vddrefft oc feske watn hart oc bløtt vott oc tywrt j alle markæ oc enthet vndentaget ♦

Ffremdeles binder jak forne Niels Mwss mek ok mynæ arffwinge at frij forde sanctæ Oluffs kirke thet forde godz for wærss mantzs tiltall som nw ære æller kommeskullende fødde eller vfødde for vden all hinder ♦

Till ythermere witnesbyrdh henger jak myt inseglæ for thette breff tilbedendes gode mænss so som ær her Laurenss dæghen j Albohæret her Henrick Gerissøn ridder i Glæmyngæ her Jon Bing j Smestztorp Saxæ Karlsson webnere i Gyrsness ♦

Datum Lwnckene anno domini mcdxxxovo feria secunda proxima ante festum nativitatis Marie virginis gloriose sub sigillis predictorum in testimonium premissorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.