1435. 6. september. Lunkende


Niels Mus, væbner, der bor i Norge, anmoder tre af sine venner om at besegle brev vedrørende salg af gods til skt. Olofs kirke i Lunkende.

Tekst efter Aa.

Tekst

Venlig helssen meth gud till forn send bedher jak ether gernæ kyære wenner her Henrick Geræssøn her Jon Bing Saxæ Karlssøn thet j welgiøre oc henghen ethre jnseglæ meth myt for thette breff som Morthen Fwst han haffuer aff <mik>[1] paa sanctæ Oluffs kirke wegnæ paa thet godz som jag haffwer hannum solt skiøt oc vpladet paa Albohæritz ting till ewerdelig eyæ meth all rettighed oc mange gode mæn ther ower woræ / ♦

Giøren[2] her j som jak till ether troer oc gerne forskullæ well meth alle myne formwe ♦

Scriptum Lunckende anno domini mcdxxxvo feria tercia proxima ante festum nativitatis Marie virginis proprio sub sigillo ♦

Ego Nicolaus Mwss armiger in Norwegia habitans in parrochia Riggæ in curia que dicitur Nora vester amicus intimus ♦

1. <mik>] sandsynligvis glemt, Aa. 2. Giøren] evt. Giører (m. glemt r-krølle).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.