1435. 12. september. Falsterbo


Heinrich Gripeshorn skriver til Heinrich Rapesulver om sit ophold i Danmark. Gripeshorn beder Rapesulver om over for rådet i Lübeck at undskylde på hans vegne, at han ikke har sendt dem flere nyheder. Det skyldes for det første, at han måtte ligge seks dage i København, inden han kunne komme derover, og for det andet, at skibene var sejlet med nordenvinden, da han endelig kom derover. Gripeshorn meddeler desuden, at han i sit brev til rådet i Lübeck af 1. september 1435 (DD 1435. 1. sept., nr. 14350901001) kun har skrevet sandfærdige nyheder. Der går mange rygter om, hvad der er sket med kong Erik, men Gripeshorn vil ikke videregive dem, da de ikke kan bekræftes. Gripeshorn meddeler endvidere Rapesulver, at han vil skrive, så snart han har erfaret noget mere, men Gripeshorn formoder, at der er noget galt, eftersom der ikke kommer nogen sandfærdige nyheder fra Sverige. Endvidere meddeler Gripeshorn Rapesulver, at han medsender et brev fra hr. Esge (dvs. Esge Jensen (Brok) til Essendrup) (DD 1435. 9. sept., nr. 14350904002), og i samme forbindelse gør han opmærksom på, at det danske rigsråd ønsker og begærer, at rådet i Lübeck sender udsendinge til fredsmødet i Sverige. Endelig meddeler Gripeshorn Rapesulver, at de ikke har nogen sild.

Tekst

An dem erwerdyghen her Hynryc Rapesulver, myme gunstighen leven vrunde, myt werdicheyt kome desse bref.

Mynen vruntliken underdanycheyt unde wes ik ghudes vormach.

Wetet leve her Hynryc, leve sunderghe vrunt, dat ik vornomen in unses rades breve, dat se gram synt up my, dat ik en nyne tydynghe hebbe en werder thoghescreven, des ik jw <bidde>[1] , dat gy wol doen unde entschuldeghen my darane, wente dat is myne vorsumenisse nycht, ik moste lygghen tho Kopenhaven wol 6 daghe, darboven was ik den drudden dagh tho Drakore er ik konde overkomen, alzo her Ezeke wol wytlik is.

Do ik do[2] over quam, so weren de schepe ghesegelt myt deme norden wynden.

Item so[3] hebbe ik tydinghe ghescreven in des rades bref[a], dede waraftych is, hyr ghat mengherleye vlochmere, de me vor war nycht scryven mach.

Wenne ik wat engkedes vorvare, dat wyl ik jw wol benalen, men dat hyr nyne warafthyghe bodescap en kumpt ut Sweden, dat merke ik, datet dar nycht recht umme sy.

Unde ik sende jw her Ezeken bref[b], de he my nascreven heft, dar moghe gy in merken, dat des rykes raet gherne seghe, dat de raet bodescap gerne nasande, unde dat is ere begher.

Bedet over my.

Syt Gode bevolen.

Scriptum feria secunda post nativitatem beate Marie virginis.

Item wy hebben nyn heryngh wy[4] alle.

Hinryc Grypeshorne.

1. <bidde>] mangler, A. 2. do] to, A. 3. so] Hanserec. l. l. læser ho . 4. wy] my, A.
a. des rades bref] dvs. Heinrich Gripeshorns brev til rådet i Lübeck af 1. september 1435, se DD 1435. 1. sept., nr. 14350901001 . b. her Ezeken bref] dvs. Esge Broks brev til Heinrich Gripeshorn af 4. september 1435, se DD 1435. 4. sept., nr. 14350904002 .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.