1435. 8. oktober. Stockholm


Kong Erik 7. af Pommern udsteder på foranledning af Anders Nilsson et adelsbrev til Harald Varg, som får skattefrihed på tre gårde i Västergötland.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wy Eric meth guths nadhe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Gotes konung oc hertugh i Pomern gøre witerlicht meth thettæ wort opne breff / at wy for her Anders Nielssøns wor tro mans oc elschelighe radhs ydmyugh bøn sculd swa oc for troscap oc willich thieniste som wy forstandet haffua at thenne breffuisare Harald Wargh oss oc rikin her til giort hauer oc han her epter at oss oc rikin trolica gøre oc beuise scal tha vnne wy hanum frelsse oc friihet ewerdhelege[1] oc hans epthirkomande vpa thre gardhe sosom er een i Hørenesokn . oc hetir Dumbe / then annen i[2] Røttiesokn[3] . som Ønde Swenssøn nw vti bor / then thridhie gardh i Øsbeck i Langum sokn . som Rauald nw vti boer i Westgølland huilke forne gardhe han sigher at ware sit rette erffue / ♦

Thy forbyudhe wy alle men oc serdelis wore fogede oc embitzmen forde Harald vti forne friihet oc frælsse hindre eller nokerlethis oforrette sua lenge han thet aff wor nathe hauer som fore er sacht . oc late thet engelund ♦

Datum in castro nostro Stocholm profesto beati Dyonisii et sociorum ejus nostro sub secreto presentibus appenso anno etcetera xxxvo

1. ewerdhelege] mellem e og g et (forskrevet?) bogstav (u?), Gammeldanske Diplomer. 2. i] ov. l., Gammeldanske Diplomer. 3. Røttiesokn] i på rasur, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.