1435. 14. oktober. Stockholm


Kong Erik 7. af Pommern takker højmesteren for den Tyske Orden, Paul von Rusdorf, fordi han har sendt komturen af Althaus til mødet i Stockholm. Komturen har medvirket til, at der kunne opnås et forlig mellem kong Erik og kongens undersåtter.

Tekst

Erik van godes gnaden tho Denemarken Sweden Norweghen der Wende vnnd Ghoten koning vnde Hertoghe to Pomeren ♦

Vnse sunderghe g{uv}nst vnde leue mẏt Andechtigher danksamcheid vnde vruntliker groite to voren ♦

Erwerdighe besundirge leue vrunt vnnd g{uv}nre ♦

Alse juwe erwerdicheid na vnser begeringhe vnde bede hefft tho vns gesant to desser tiid den erbaren heren Hinrik Roweder kompther to deme Aldenhuse vmme to seende vnde horende dat vorlop der vorhandelynge twischen vns An dem enen vnde vnsen vndersaten vnses Rikes to Sweden an deme Anderen dele So danke wij jw vor dat vnde vor vele andere g{uv}nste leue vnde vruntschop de juwe erwerdicheid vns tho velen tiiden getruweliken hefft bewised / vnde wunschen vns den dach to leuende dat wij juwer erwerdicheid vnde juweme werdigen orden so vele behegelicheid mit den werken mogen bewisen Alse wii van goiden herten des begeren ♦

Vnde bisunder begeren wij der juwer erwerdicheid to weten dat vormiddelst medewerkinge der godliken gnade vnde vnser erliken Redere vnser Rike mit sampt truwer anrichtinge des erbaren kompthers vorgescreuen Alle twedracht schelinge vnde vnwille dede twisschen vns vnde vnsen vndersaten vorgescreuen geruret vnde vpgestan were gantzliken vnde to grunde sind nedderlecht vnde vrundliken geendet Alse juwer erwerdicheid de vorscreuen kumpther wol vtherliker de wise dar aff werd vnderrichtende An welker he van vns vnde allen den vnsen dank gunst vnde werdicheid hochliken hefft vordent / ♦

Vnde bidden juwe erwerdicheid dat se mit eren erbaren gebiedigeren eme des dor vnser leue vnde bede wille gerucke jegen se des to vterliker geneten laten / Vnde nicht tho vnwillen nemen dat wij ene solange hir by vns getuenet hebben dor desser vorgescreuenen sake willen dar siner persone jegenwardicheid notdurfftich ẏs bẏ gewesen dat wille wij mit allen vlite vnde getruwelike jeghen se vnde eren gantzen orden gherne vorschulden ♦

Hir mede beuele wij juw gode to langen salighen tiiden ♦

Screuen vp vnsem slote to Stokholm In deme daghe Calixti des hillegen Pawes vnde mertelers vnder vnsem Secret na Cristi bort mo cccco xxxv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.