1435. 14. oktober. Stockholm


Ærkebiskop Olof af Uppsala og 10 svenske, danske og norske biskopper tilstår hver 40 dages aflad for de bodfærdige, som på visse dage besøger eller i øvrigt hjælper Skt. Olavs kirke i Eidsberg i Oslo stift.

Arkivalske oplysninger og uddrag efter Diplomatarium Norvegicum.

Tekst

Universis christifidelibus presentes literas inspecturis Olavus dei gracia archiepiscopus Upsaliensis Kanutus Lyncopensis Johannes Roskyldensis Siggo Scarensis Ulricus Arusiensis Thomas Strengenensis Johannes Osloensis Magnus Aboensis Gerardus Burglanensis Olavus Arosiensis et Olavus Bergensis eadem gracia ecclesiarum episcopi salutem et augmentum continuum gracie salutaris. Herefter specificeres besøgsdage og handlinger, der medfører 40 dages aflad. Datum apud Stocholm anno domini mo cdo xxx quinto die sancti Calixti pape nostris sub secretis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.