1435. 27. december og 1436. 14. januar. [Firenze]


Pave Eugenius 4. imødekommer en ansøgning af Jens Andersen, klerk fra Viborg stift, om at give ham tilladelse til at lade sig indvie til subdiakonat, diakonat og præsteskab af enhver katolsk biskop i den romerske kurie på søndage og helligdage inden for femten dage, i anledning af at han har fået et embede med sjælesorg, og idet han ikke kan nå tilbage til sit stift inden for den fastsatte tidsfrist, samt tilladelse til at han derefter må virke i de omtalte grader.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l., som følger Aa.

Tekst

Exponitur pro parte Johannis Andree clerici Vibergensis diocesis, qui nuper in camera apostolica admissus, dum ordines ultimatim de mandato s. v. in curia celebrabantur, in accolitatum extitit ordinatus, quod beneficium jure obtinuit in diocesi Vibergensi curam habens animarum, cum onus[1] hujusmodi beneficii requirat ipsum, ut infra annum se faciat ad sacros ordines promoveri; verum cum propter nimiam locorum distantiam et viarum discrimina ad diocesanum suum[2] pro suscipiendis hujusmodi ordinibus commode non potest[3] habere recursum, temporisque lapsus immineat infra breve, supplicat igitur, quatinus, ut ipse a quocunque antistite catholico .. subdiaconatus, diaconatus et presbiteratus ordines in Romana curia infra quindenam in diebus dominicis vel festivis successive recipere et in eis, postquam promotus fuerit, licite ministrare valeat, concedere dignemini.

Concessum in primis temporibus successive ab ordinario, in presentia pape. C. Ariminensis .

Datum Florentie 6. kal. jan. anno 5[4] .

1. Exponitur pro parte Johannis Andree clerici Vibergensis diocesis, qui nuper in camera apostolica admissus, dum ordines ultimatim de mandato s. v. in curia celebrabantur, in accolitatum extitit ordinatus, quod beneficium jure obtinuit in diocesi Vibergensi curam habens animarum, cum onus] Exponit Johannes Andree clericus Vibergensis, quod parrochialem ecclesiam in Norem curam habentem animarum auctoritate ordinaria extitit assecutus et onus, Ab. 2. suum] suum infra quattuor menses pro, Ab. 3. potest] = possit. 4. Datum Florentie 6. kal. jan. anno 5] Datum 19. kal. febr. anno 5, Ab.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.