1435.


Navne på personer i Odense, der har udvist gavmildhed over for franciskaner- og dominikanerklosteret. Det drejer sig om Waldemar Wunsflet, borgmestrene Jens Mule og Peder (Detlefsen) Mule, Jens Hartenberg, Henrik Dunker, Svend Lassen, Strange Jyde, Anders Larsen (rådmand), Otto Grott (rådmand), Mads Knudsen, Ludvig van Metzen, Peder Skaghe (?) og Peder Lille Nielsen (Pil) (rådmænd).

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxv. ..... Otthoniæ iix calendas julii moritur Waldemarus Unsfletus vir nobilis sepultus ad Franciscanos in habitu sodalicio. Illic qvoque florent Johannes Mulæ Petrus Lille proconsules Otthonienses, Johannes Hartenberg Henricus Duncker, Sveno Lassi, Strango Judæ, Andreas Lavrentii, Ottho Grotte, Matthæus Canuti, Ludovicus de Mezen Petrus de Schachten[1] , Petrus Lidle Nilson de Franciscanis et prædicatoribus bene meriti.

1. Petrus de Schachten] Dette navn er udeladt i SRD I l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.