1435..


Klement (Andersen) Griis (af Nordrup) erklærer, at han af biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde har lejet gods i Slagelse, Løve og Øster Flakkebjerg herreder, nemlig Brorupgård og to gårde i Stillinge, hele Havrebjerg og hele Ravnebjerg.

Tekst efter reg.

Tekst

Clemett Griissis breff, huor vdj hand bekiender seg att haffue j leye aff bisp Jens j Roskilde Brotorp gard med sine garseder, och med thend mølle ther hoss ligger, ♦

Item Haffrebierg by, tho gaarde j Stillinge, ♦

Item Raffneberg : ♦

1435 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.