1435..


Mogens (Akselsen) Gøye af Krenkerup erklærer at have modtaget noget gods i leje af biskop Jens (Pedersen (Jernskæg)) af Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Mogens Giødis breff aff Krenckerup liudendis om noggitt godtz hand haffuer j leye, anamett aff bischop Jens j Roskilde ♦

Anno 1435. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.