1435.


Et tingsvidne om, at Åkær, Svinballe og Kærsgårde altid har været upåtalt og ukæret, efter at de blev skødet til biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz tingsuinde at der aldrigh war giffuen last eller kiere, paa Aaekier Suindballe[1] Kiersgaard, siden de bleff schiødt bischop Boe [2] , ♦

1435[3] . ♦

1. Suindballe] herefter læses eller i A-reg. 2. Boe ] herefter læses paa kierckens vegne i A-reg. 3. 1435] B-reg.Anno 1435 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.