1435.


Abele Tygesdatter (Puder) skænker Henrik Davidsen noget gods i Hads herred som faddergave, for at han skal bede godt for hendes sjæl.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et pergamendtz breff at Abbell Thyggesdater haffuer giffued Hendrich Dauidsen noged goedtz i Hatzherrit thill fadergaffue for hand schulle bede gaat for hindes siell ♦

1435[1]

1. 1435] B-reg.Anno 1435 A-reg., som herefter tilføjer Er 3 segill frae.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.