1435. .


Tingsvidne vedrørende en aftale mellem Antvorskov klosters prior og hr. Bjørn Olufsen (Bjørn), ridder, om hvorledes man skulle forholde sig med hensyn til jord og huse i Bjerge (nu: Sønder Bjerge) efter hr. Bjørns død.

Tekst efter reg.

Tekst

Thinngs widne at prior och her Biornn Ollssen ridder ware saa forendthe, att naar her Biorn affginngge, tha schulle de huss i Bierge følge jordenn vden ald giensigelsse ♦

1435, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.